Kongres 2019

 

KONGRESPROGRAM 13 JUNIE 2019

VOLHOUBARE ERFOPVOLGING IN DIE VEEBEDRYF

7:30                        Registrasie

8:00                        Pastoor Pieter Coffey                                                         Opening

8:15                        Mnr. Nico Buys                                                                    Verwelkoming

8:20                        Adv. Gielie Nieuwoudt                                                      Voorsittersverslag

8:30                        Mnr. James Faber                                                               Vise-Voorsitter, Nasionale RPO         

                                                                                                                    

8:45                        Me. Hesna Rheeder                                                            “Volhoubare erfopvolging”                                                               

9:30                        Prof. Frikkie Neser                                                             “Genetiese bestuur vir die toekoms”

 

10:15                     Verkiesing Voorsitter & Vise-Voorsitter en Streekbestuur

10:25                     ONTBYT

11:00                    Mnr. Niël Pienaar                                                                Goedkeuring van Finansiële State

11:10                    Mnr.  Gert Olivier                                                                “Die unieke voordele van

                                                                                                                                  Selfversekering” (Santam Structured

                                                                                                                                  Insurance)

 

11:25                    Dr. Danie Odendaal                                                           “Wat het ons geleer uit die Bek- en

                                                                                                                                 Klouseer uitbraak”                                             

                                            

12:15                    Dr. Frikkie Maré                                                                 “Volhoubare rooivleisproduksie in moeilike

                                                                                                                                ekonomiese omstandighede”

                                                                                         

13:00                     Paneelbespreking – Mnr. Nico Buys

13:30                    Gelukstrekking                                                                      

13:35                    Mnr. Neville Raath                                                                Bedankings.  Kongres verdaag                                       

 

Kongres 2017

 

AHF CPD Event

 

Rural Conference