Veediefstal 2018

- Laai die 2018 Veediefstalverslag hier af.

- Download the 2018 Livestock Theft Report here.

 


Die RPO het 'n belangrike rol gespeel in die totstandkoming van die nasionale en provinsiale veediefstalforums.

 

 

Veediefstal Wet (Wet 57 VAN 1959): Toepassing van Artikel 6 & 8:

Belangrike Dokumente


Hierdie forums is onder andere by die volgende betrokke:

 • Die bestuur van veediefstaleenhede in 'n total nuwe bedeling
 • Die implimentering van wetgewing met betrekking tot die merk van diere
 • Die verspreiding en daarstel van veeregisters
 • Skakeling met die Departemente van Korrektiewe Dienste, Landbou, Vervoer, Buitelandse Sake, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sowel as die SAPD en die Openbare Vervolgingsgesag
 • Die herskryf van die Skutwet
 • Finalisering van die Veediefstalwet

Grafiese Voorstelling Van Veediefstalle

Tenspyte van pogings deur boere en veediefstal-eenhede van SAPD is die jaarlikse verlies deur veediefstal in die Vrystaat op vlakke wat die volhoubaarheid van veeboerdery en die voorsiening van vleis aan verbruikers ernstig bedreig. Grafiese voorstelling van veediefstalle te sien:

Beeste Skape Bokke
Beeste Skape Bokke


Suid-Afrikaanse Veeverlies 1 April 2008 - 31 Maart 2009

BEESTE
Gesteel 59432 R 445 740 000
Gevind 25461 R 190 957 500
Verlies 33971 R 254 782 500
SKAPE
Gesteel 77472 R 92 966 400
Gevind 17973 R 21 567 600
Verlies 59499 R 71 398 800
BOKKE
Gesteel 38927 R 54 497 800
Gevind 10576 R 14 806 400
Verlies 28351 R 39 691 400
TOTAAL R 365 972 700
BEESTE: R 7 500-00 per unit
SKAPE: R 1 200-00 per unit
BOKKE: R 1 400-00 per unit


Addisionele Aflaaibare Dokumente


Polisiestasies bedien deur Vrede veediefstaleenheid:

 • Vrede
 • Memel
Cornelia
 • Villiers
 • Mafube (Frankfort)
Tweeling
 • Roadside
 • Warden
Verkykerskop

Polisiestasies bedien deur Heilbron veediefstaleenheid:

 • Heilbron
 • Viljoensdrif
 • Oranjeville
 • Deneysville
 • Sasolburg
 • Parys
 • Vredefort
 • Koppies
 • Wesselsbron
 • Tumahole
 • Steynsrus
 • Ventersburg
 • Henneman
 • Virginia
 • Meloding
 • Edenville
 • Welkom
 • Bronville
 • Heuningspruit
 • Kroonstad
 • Maokeng
 • Viljoenskroon
 • Viervontein
 • Bothaville
 • Obendaalsrus
 • Allanridge
 • Thabong


Bekamping van Veediefstal

Prosedure om veediefstalsaak aan te meld en verder te hanteer:

1. Rapporteer saak onmiddelik.
2. Kry naam en rang van polisiebeampte by wie die saak aangemeld is.
3. Skryf die tyd, datum en polisiestasie se naam en VB nommer neer.
4. Die uniform polisie moet dan verklarings op die plaas afneem en die saak oorhandig aan die besondere veediefstal-eenheid.
5. Die veediefstal ondersoekbeampte moet dan sy naam en masnommer van die saak aan die vee-eienaar verskaf.
6. Die vee-eienaar moet sorg dra dat hy nie spore en ander bewysstukke beskadig nie
7. Maak seker dat beskuldigdes vir soveel moontlik misdade aangekla word (Diefstal, eiendomsbetreding en dieremishandeling)

Belangrik! Boere moet alle veediefstalsake aanmeld hoe gering ookal, selfs al was hul vorige ervarings onbevredigend. Personeel by polisiestasies word toegeken op grond van sake aangemeld.

Rolspelers

 • Die vee-eienaar
 • Polisie (9 veediefstal-eenhede in Vrystaat)
 • Departement van Justisie
 • Departement van korrektiewe dienste
 • Paroolrade
 • Veediefstalforum in die Vrystaat om werksaamhede van verskeie rolspelers te koordineer
 • Beste resultate word bereik as alle rolspelers saamwerk

Voorkoming van Veediefstal

Die belangrike rol van vee-eienaars om veediefstal te voorkom:

 • Moet alle diere merk - tatoeëer en brandmerk - eienaarskap van onidentifiseerbare dier kan moeilik bewys word (± 50% van alle diere is nie gemerk nie)
 • Tel diere gereeld en hou behoorlik register Artikel 6 en 8 van Wet op veediefstal, Nr 57 van 1959 reg invul en verstaan
 • Krale en laaibanke ver van opstal, veral naby paaie, moet sover moontlik gesluit word
 • Let op gedrag van eie werkers- dikwels informante vir veediewe, wetend of onwetend
 • Die polisie het nie die kapasiteit om vee op plase te beskerm nie

Ten slotte

Veediefstal:

 • maak ernstige inbreuk op die winsgewendheid en internasionale mededingendheid van vee-eienaars in SA
 • werk negatief in op die grondhervormingsproses en swart ekonomiese bemagtiging
 • is 'n unieke misdaad:
 • Lewende diere is betrokke
 • Wei onbeskermd in veld
 • Kan nie toegesluit word nie
 • Dikwels uiterse wreedheid teenoor diere
 • Besondere verhouding tussen vee-eienaar en sy diere
 • Diefstal van sy vee is 'n emosionele ervaring vir eienaar

Lesothogrens

Die grenslyn tussen Lesotho en Vrystaat strek oor ongeveer 520km vanaf Zastron in die Suide tot Clarens in die Noorde. Die RSA handhaaf privaat grond besit waarin die individu privaatreg uitoefen op sy eiendom. In Lesotho bestaan kommunale reg en is die grond die eiendom van die staat en onder beheer van stamkapteins.

Oorgrens misdade is onder andere die volgende:

 • Veediefstal
 • Weiding- en lekdiefstal
 • Beskadiging van infrastruktuur
 • Ander vorme van diefstal (voertuie, werktuie, onderdele en pype en windpompe)
 • Aanranding van RSA veewagters
 • Daggasmokkelary

Twee ander belangrike oorgrensprobleme is:

 • Veesiektes
 • Weidingspermitte