Beste Vrystaat rooivleisprodusente,

Vrystaat RPO wil graag met u kommunikeer deur maandeliks 'n elektroniese nuusbrief met belangrike inligting aan u deur te gee. Twee uiters relevante sake is,

  • Hersiene Invoerregulasies vir Lewendehawe vanaf buurlande en ,
  • Kommer oor gebrek aan entstowwe .

Die kantoor is besig om die databasis op te dateer . Daar is tans net meer as 3000 lede op die databasis waarvan ons die helfte se e-pos adresse het . Die sekretaresse is besig om elke produsent fisies te bel waarvan inligting op databasis nie volledig is nie.

Soos met enige nuwe aksies , is daar altyd groeipyne . Indien u die e-pos dubbel ontvang , of enige ander probleme ondervind, laat weet asb. Laat weet ook asb die kantoor watter Inligting u graag nog in die nuusbrief wil ontvang.

Vriendelike rooivleisgroete,

Neels de Villiers
Voorsitter : Vrystaat RPO
Kontak ons kantoor gerus by 051 451 2314 of 079 529 5000(Carine Annandale).

 

HERSIENDE INVOERREGULASIES VIR LEWENDEHAWE VANAF BUURLANDE

Die Nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het met misnoë kennis geneem van 'n aankonding van die Direkteur-Generaal van Landbou, Bosbou en Visserye dat die huidige invoerregulasies vir invoere van vee vanaf Namibië, Lesotho, Swaziland en Botswana van 26 Augustus 2014 opgehef word. Die vorige invoermaatreëls is nou van krag.
"Dit plaas die dieregesondheidstatus van Suid-Afrika se nasionale kudde in groot gevaar," sê Lardus van Zyl, Voorsitter van die nasionale RPO.

Die Direkteur-Generaal van Landbou, Bosbou en Visserye het besluit om dié stap te neem na die Suid-Afrikaanse Voerkraalverening (SAVA) beswaar gemaak het teen die hersiende invoerregulasies van 20 April 2014.
Volgens 'n brief deur mnr Dave Ford, HUB van die SA Voerkraalvereniging, het die Minister op dié stap besluit omdat daar nie genoeg inklusiewe konsultasie oor die aangeleentheid was nie.

Die nasionale RPO gaan die Minister versoek om die maatreëls van 20 April 2014 in plek te hou totdat die inklusiewe konsultasieproses afgehandel is.

Volgens Van Zyl is die RPO egter van mening dat daar wel voldoende konsultasie oor die nuwe invoermaatreëls was. "Die saak is op verskeie vergaderings en kongresse bespreek en daar was oorweldigende konsensus en goedkeuring vir die invoermaatreëls van 20 April 2014. Dit sluit in kongresse van die nasionale RPO, die nasionale Wolkwekersvereniging en die Rooivleisabattoirvereniging. Dit is ook tydens vergaderings van die nasionale Dieregesondheidsforum bespreek, asook by verskeie vergaderings wat gehou is om standaard operasionele prosedures vir voerkrale en direkte slagtings te finaliseer, en tydens 'n vergadering tussen Suid-Afrika se Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die Namibiese Departement van Landbou, asook tydens 'n vergadering wat gefassiliteer was deur n kundige van die OIE, die Internasionale Organisasie vir Dieregesondheid."

Die RPO is veral bekommerd omdat die invoermaatreëls wat nou van krag is, uit lyn is met die voorskrifte van die OIE. Laasgenoemde besoek Suid-Afrika later vanjaar vir 'n opvolg-ondersoek van die land se veterinêre dienste. Dit bots ook reëlreg met die wetlike voorskrifte vir die invoer van lewendehawe soos vervat in die Dieregesondsheidwet en die Veeverbeteringwet en bepaal verskeie vereistes vir die invoere van lewendehawe wat nie nou nagekom word nie. Die Dieregesondheidswet skryf ook 'n kwarantyn-tydperk voor vir lewendehawe wat na Suid-Afrika ingevoer word, asook dat daar vir alle beheerde siektes en aanmeldbare siektes getoets moet word alvorens lewendehawe die land ingevoer word.
Die RPO is ook uiters bekommerd oor die risiko wat Suid-Afrika loop dat longsiekte en PPR die land van Namibië af sal inkom. Suid-Afrika het nog nooit longsiekte gehad nie en is deur die OIE vry verklaar van PPR. Ongelukkig kan dieselfde nie van Namibië gesê word nie. Daar is tans ook 'n ernstige uitbreking van hondsdolheid in Namibië, wat nie net Suid-Afrika se vee bedreig nie, maar ook 'n risiko vir mense inhou.

"Die RPO is ongelukkig oor die feit dat net een rolspeler, naamlik die Voerkraalvereniging, se insette in die gesprek met die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye geakkomodeer is, terwyl die res van die rolspelers in die bedryf geïgnoreer is. Met die herroeping van die ou invoermaatreëls word 'n klein minderheid bevoordeel en die res van die bedryf onder risiko geplaas."

Die RPO het die Direkteur van Dieregesondheid bedank vir die rol wat sy tot dusver gespeel het om die rooivleisbedryf se belange te beskerm. Die RPO bied sy volle samewerking aan om die konsultasieproses so gou as moontlik af te handel.
Die RPO is in die proses om 'n regsopinie oor die huidige situasie in te win en behou hom die reg voor om verder regsaksies saam met ander rolspelers te loods.

NAVRAE:

Lardus van Zyl Gerhard Schutte
Voorsitter - Nasionale RPO HUB - Nasionale RPO
Sel: 0829447099 Sel: 0825567296

 

Kommer Oor Gebrek Aan Entstowwe

Entstowwe vir Afrika-perdesiekte, Bloutong, B-Phemeral, Brucella S19 en Slenkdalkoors (inaktief) is beperk en dit sal eers weer in Oktober 2014 beskikbaar wees, het dr Steven Cornelius, hoof uitvoerende beampte van Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP), in 'n persverklaring gesê.

Hy sê in die tekort is te wyte aan die herkapitalisering van OBP. Dit behels die opgradering en modernisering van infrastruktuur en toerusting, die verbetering van produksieprosesse en die opleiding van personeel.

Volgens hom is bogenoemde prosesse ’n omvangryketaak, maar dit sal bydrae tot die OBP se vermoë om die plaaslike en internasionale mark te bedien. Op die oomblik veroorsaak dié vernuwings ontwrigting.

Sekere tekorte aan enstowwe het ook in 2012 en 2013voorgekom. Boere is baie bekommerd oor die tekort aan entstowwe. In die noordelike dele van die land staan hulle aan die vooraand van die reënseisoen en hierdie siektes kan juis enige tyd uitbreek.

"Dit is tragies, en ons kan niks daaraan doen nie,"sê Gerhard Schutte, hoof uitvoerende beampte van die RPO. "Ons moet eenvoudig wag." Hy sê hoewel baie boere by die onlangse RPO-kongresin Bloemfontein hulle misnoeë met die situasie uitgespreek het, was daar darem nog nie aanduidings van uitbrekings nie.

Dr Pieter Vervoort, voorsitter van die Dieregesondheidsforum, sê boere moet moed hou. Ná 'n onlangse besoek aan Onderstepoort en 'n toer van die nuwe geriewe is hy vol moed dat die entstowwe, soos belowe, teen Oktober beskikbaar sal wees en dat die sporadiese entstoftekorte waaraan OBP die afgelope jare gekenmerk is, iets van die verlede sal wees.