Beste rooivleisprodusente,

Ons gee in Oktober se Nuusbrief veral aandag aan Veediefstal, geskryf deur Isabel Kruger - Voorsitter Vrystaat Veediefstal Forum en die Gelykbreekpunt van 'n speenkalfprys, geskryf deur Nelius Ferreira - Vise-Voorsitter, Vrystaat RPO.

Die RPO doen weereens 'n ernstige beroep op rooivleisprodusente om alle vee te merk. Die veediefstaleenhede se hande is afgekap wanneer  gesteelde vee teruggekry word, maar  nie  met 'n amptelike brandmerk gemerk is nie.  Boonop kan daar groot boetes opgelê word vir vee wat nie gemerk is nie.

Die gelykbreekpunt van 'n speenkalfprys is 'n riglyn wat u kan help om te bepaal of u wins maak met 'n speenkalfpersentasie, speengewig en koeikoste. 

Die beskikbaarheid van entstof bly steeds 'n probleem. Bloutong B en C kan vervaardig word, maar Onderstepoort ondervind 'n probleem om A teen die regte digtheidsvlakke te vervaardig .

BM entstof (stam 19 ) is beskikbaar.  Ons doen 'n ernstige beroep op produsente om vir BM te ent. Syfers tot ons beskikking, wys dat net 17% van verse geënt word. BM is een van die siektes in die Vrystaat wat ernstige afmetings  aanneem en is hoogs aansteeklik.

Drie-dae- stywesiekte entstof behoort teen einde November beskikbaar te wees. Perdesiekte entstof ook nog nie beskikbaar nie. Ons sal  u op hoogte hou met vordering van entstowwe .

Die onderwerp waaroor  tans seker die meeste gepraat word, is die hoë wildspryse en hoe lank dit gaan hou asook die effek daarvan op die rooivleisbedryf. Die langtermyn voorspellings van BFAP  is dat die verbruik van beesvleis tot in 2022 met 27%  gaan toeneem  en skaapvleis met 16%. Dit gaan veroorsaak dat vleis baie duur gaan raak. Dis goeie nuus vir die produsent, maar as rooivleis weer té duur raak en verbruikers dit nie kan bekostig nie, sal rooivleis sy markaandeel aan hoender en vark verloor. Verbruikers se bestedingsvermoë is onder druk.

Hou by wat u het en kyk goed daarna!

Veldbrande in die Vrystaat was weer geen uitsondering in vergelyking met vorige jare nie . Ongeveer 234 000 ha weiveld het in die Vrystaat afgebrand. Die RPO het twee keer sms'e uitgestuur en vir hulp gevra en ons wil almal hartlik bedank vir hulp wat aangebied is.  Ons sou u graag in die Nuusbrief wou bedank, maar  meeste van die skenkers het verkies om anoniem te bly. Produsente wat hulp aanbied of wie nog hulp benodig, kan die RPO kantoor skakel .

Ons doen 'n beroep op u om voorstelle te maak van onderwerpe wat u graag in die Nuusbrief bespreek wil hê.

Rooivleisgroete ,

Neels de Villiers 

 

Veediefstal

Veediefstal is 'n onderwerp wat verskillende emosies by boere uitlok.  Vir die afgelope jaar het die Vrystaat RPO, en spesifiek die Veediefstal forum verskeie aksies geloots om die boer in te lig rakende die merk van diere.  Daar is duidelik 'n verkeerde persepsie rakende laasgenoemde  aangesien die vrae by elke vergadering gevra word of 'n verfmerk of selfs die knip in die oor of oorplaatjie 'n wettige merk van diere is. Die antwoord bly NEE. Die wet op die Identifikasie van diere is duidelik dat dit slegs 'n geregistreerde brandmerk of tatoeëermerk kan wees.

Die afgelope tyd het ons verskeie sake gehad, en aan die een kant het ons wel empatie met die klaers van veediefstal hieromtrent en ek verduidelik kortliks.

'n Boer in die Vrystaat het bykans 60 skape verloor wat gesteel is.  Daar was volgens hom duidelike tekens dat dit wel sy skape is aangesien die diere reggemaak was om te skeer, maar die veedief het sy eie tatoeëermerk aangebring.(  Duidelik was sy diere dan nie gemerk nie.) Daar kan DNA bepaal word, maar let daarop dat indien jy die ramme en die spesifieke skape wat gesteel is toets, sal die uitslag bepaal dat dit "moontlik" is dat dit aan Mnr X kan behoort. Op "moontlik" gaan niemand 'n hofsaak wen nie. Vir die rede moet AL die ooie ook getoets word, wat in die geval by die 800 ooie is. Dink net aan die kostes van die DNA toetse en die boer sal self verantwoordelik wees vir hierdie kostes. Die eienaar kan nie eienaarskap bewys sonder die toetse wat astronomies gaan wees nie. Dan is daar ook die vooruitsig dat die boer 'n boete opgelê gaan word omdat sy skape nie getatoeëer is nie.


Gekyk na bg. Is daar 'n paar sake wat hierdie paadjie volg. Van die forum se kant kan ons help indien daar swak ondersoek is of indien sake dalk sloer in die hof. Vir hierdie is daar 'n advokaat aangewys wat spesifiek na sake by die hof omsien asook die vonnis van sake.

Wanneer ons kyk na die boetes tans vir die Vrystaat rakende  'n paar artikels is hier 'n paar vonnisse wat opgelê kan word.
Wet op Veediefstal no 57 van 1959

Wetgewing bepaal soos in terme van Artikel 57(5) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977

Beskrywing van oortreding

Boete/ Erkenning van skuld

Artikel 2: Wanneer iemand in besit gevind word van diere waar daar redelike vermoedens is dat dit gesteelde vee is

Hof

Artikel 6(1) tesame met Artikel (5)(a)
Oordraging van eienaarskap.
Indien enige persoon diere verkoop of aanbied, of ontvang om te verkoop (bv.  Afslaers huise, Abattoirs)  sonder dat bogenoemde dokument voltooi is.

0-10 Diere – R5000
11 of meer diere – Hof
(Indien die oortreding herhaaldelik voorkom binne 6 maande in terme van 0-10 Diere, sal die saak na die hof verwys word.)

Artikel 6 (2) met Subartikel (5) (a)
Indien enige persoon besit neem van enige diere wat verkoop is (bv veiling of Uit die hand) sonder dat genoemde dokument  verkry is by aflewering

0-10 Diere – R5000
11 of meer diere – Hof
(Indien die oortreding herhaaldelik voorkom binne 6 maande in terme van 0-10 Diere, sal die saak na die hof verwys word.)

Artikel 6(3) met Subartikel (5)(a)
Versuim om dokument van identifikasie uitgereik in terme van subartikel (1) te toon, vir 'n periode van 1 jaar.

R5000

Artikel 6(5)(c) vals verklaring aflê rakende die dokument

Hof

Artikel 8(1)(a) tesame met subartikel (8) (a)
Bestuur, vervoer of aanjaag van vee of produk waarvan so 'n persoon nie die eienaar is nie, langs 'n publieke pad, sonder dat die persoon in besit is van die nodige verwyderings sertifikaat wat deur die eienaar of  aangestelde agent uitgereik is nie.

R5000

Artikel 8(2) tesame met Subartikel (8)(a)
Versuim om 'n verwyderings sertifikaat interme van Artikel 8(1)(a) uit te reik aan die persoon/e wat die diere vervoer of aanjaag langs 'n openbare pad.

R5000

Artikel 8(8)(c)
Wederregtelik 'n vals verklaring aflê rakende die verwyderings permit

Hof

Wet op Identifikasie van diere no. 6 van 2002.
Wetgewing soos bepaal deur Artikel 57(5) van die Strafproseswet, Wet 51 van 1977.


Artikel 16(b) tesame met Artikel 15(1)(a),(b),(c),(d),(e) asook/of (f)
Enige persoon wat 'n dier in sy besit het wat nie gemerk is volgens die bepalings van die artikels nie.

R3000

Artikel 16(i) tessame met Artikel 7(1)(a) asook Artikel 5(1)(a). Artikel 7(1)(b), (c) en/of(d) of 7(2)(a), (b)(i) en /of (b)(ii) of 7(3)
Versuim om te voldoen aan hierdie Artikels

R5000

Isabel Kruger
Sel nr. 0832921604
E-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 


Weet Jy Wat Is Jou Gelykbreek Speenkalfprys?

Weet Jy Wat Is Jou Gelykbreek Speenkalfprys

 

'Kom ons fokus positief op die faktore waaroor ons beheer het en nie op diéwat ons geen beheer oor het nie.'

Soos u kan sien uit bogenoemde : met 'n maksimum toelatbare koeikoste van R2480, met 'n gemiddelde speenpersentasievan 70% (in RSA onder kommersiële produsente) met 'n gemiddelde speengewig van 220kg per kalf, is jou gelykbreek speenkalf prys R16.10. Dus eenvoudig maak jy tot R4.05 wins per kilogram teen R20.16 gemiddelde speenkalfprys huidiglik (1 Okt 2014). Maar skuif net jou speenpersentasie op na 80% en speen 230kg, dan skuif jou gelykbreekprys af na R13.5!

Die druk gaan nie ophou op die Landbou om sy produksie te verhoog nie. As gevolg van al die buite faktore, dus kan ons as produsente nie dit meer bekostig om swak diereprestasie te handhaaf nie.
Vinnige eenvoudige bepaling van jou koeikoste :

Bepaling van koei kostes

 

 

Sluit volgende

R/koei

Weiding (huur)

1400

Lekke

550

Bulkostes

285

Veeartseny

149

Arbeid

96

 

2480

Landbou, veral beesproduksie, is nie die bedryf waarin jy die vinnigste ryk gaan word nie. Dus is Landbou die eerste en eerbaarste van alle kunste!

NELIUS FERREIRA

Vise-Voorsitter Vrystaat RPO