Wyd verspreide reën het oor die  hele Vrystaat sedert begin November 2014 geval waaroor almal baie dankbaar is. Hiermee saam neem die gevaar van veesiektes ook toe.

 

OBP HET VORDERING GEMAAK MET DIE ENTSTOF-TEKORT

Onderstepoort Biologiese Produkte het vordering gemaak met aanvulling van die tekort aan entstof, sê dr. Jacob Modumo, hoof van sake-ontwikkeling by OPB. In 'n nuusbrief aan rolspelers sê Moduma dat OBP nou sekere suksesse kan vermeld. "Die OBP het dit reggekry om in Oktober nege van die 12 produkte wat deur die tekort geraak is, te produseer en beskikbaar te stel.

"Sedert September is produkte soos Afrika Perdesiekte (AHS) Slenkdalkoors (RVF) en Brucella S19 voortdurend in klein weeklikse hoeveelhede beskikbaar gestel om die agterstand in te haal. Maar, enkele knelpunte kom nog voor, wat die beoogde leweringsdatums vir B-Phemeral en Bloutong (BT) raak. "Die BT-entstof is beskikbaar in drie bottels in een boksie. Nie alle bottels sal, soos gewoonlik, in dieselfde boksie beskikbaar wees nie. Die uitstaande bottel/s sal vier tot ses weke later by verkoopspunte beskikbaar wees.

"Wetenskaplike menings stel voor dat inenting met die beskikbare bottel kan geskied terwyl vir die oorblywende bottels gewag word, sonder om die immuunstatus van skape in die gedrang te bring. "Na verwagting sal die B-Phemeral-entstof laat in November beskikbaar wees," aldus Modumo.

 

Sien OBP se tabel oor die entstof hieronder:

Produkte

Dosisse vrygestel

Dosisse verwag @ laat Nov.

Bloutong

1 000 000 (beskikbaar)

2 000 000

AHS

29 820 (die vorige week)

360 000

Brucella S19

320 000

135 000

B. phemeral

In toetsing

37 560

Slenkdalkoors lewend

2 083 300 (beskikbaar)

Dieselfde hoeveelhede is steeds beskikbaar

Slenkdalkoors Inaktief

In toetsing

>25 000

 

The 12th meatsymposium held in Pretoria recentlyincludedareport-backonresearchcarriedout by ataskteamappointed in 2009 toinvestigatethecurrent red meatclassificationsystem.

 • Age was nottheonlyfactorthatinfluencedmeatquality, saidresearchers, andthere had been anumber of changes in theindustryaftertheimplementation of thecurrentclassificationsystem.
 • Carcassweightincreasedfrom 210 kg in 1993 to 266 kg in 2013 andthe fat content of carcasses was significantlyreducedcomparedtopreviousvalues.
 • Beta-agonistswerenowcommonlyused in feedlots as growthpromoters, apracticethat had anegativeinfluenceonmeatquality.
 • A Class beef makesup 83% of beef slaughtered in theformalsector. Red meat was losingmarketshareandporkandmuttonwereunderpressure in thesector.
 • Researchestablishedthatconsumersdidnotnecessarilyknowwhattheywanted in a red meatproduct, butonethingthesectordidneed was qualityconsistency.
 • Labellingmeat as was done in othercountries (especially of theFirstWorld) openedupvariouspossibilitiesbut was not without challenges.
 • Thecurrentsystemdoesnotcaterfortheneeds of emergingfarmersorforproducers in theGrassfedAssociation. Different systemsfor different producersandproductionsystemsmayberequired.

  Inputsfromindustryroleplayers:

  GrassfedAssociation: Thetruevalue of thegrassfedproduct is notreflectedunderthecurrentclassification, andthere'sdiscriminationagainsttheyellow fat of thegrassfedanimaleventhoughclassificationdoesnot make provisionforclassing fat colour.

  Red Meat Abattoir Association: Theclassificationsystem is usedforpricedifferentiationonageandfatnessandshouldremain as it is. Thecustomerrelieson branding by theretailer. Thecurrentclassificationsystem is notwellmarketedandthereshouldbe more researchfocusonmeatquality.

  South African MeatCompany:
  Supportschangingthesystem so long as it'snecessary, practical, auditableandsensible. Thecurrentsystem is purelydescriptiveanddoesnotindicatequality.

  NERPO: Theemergingsectorneedsasimplifiedsystem. Small-scalefarmers do not‘relate' tothecurrentcarcassclassificationsystem.

  RPO:Questionedthevaluethatallowedforthe sale of meatundera 30-year-old systemwhen so much had changed in theproductionsystems.

  It was agreedthataworkshopwithallindustryrole-playersshouldbeorganisedtoupgradethecurrentsystem, ifnecessary, fortheindustryandforconsumers

 

(Credit to Farmers Weekly)

 

RPO wíl strenger invoermaatreëls hê

Strenger maatreëls wat vroeër deur die Landboudepartement se Direkteur van Dieregesondheid , Dr  Mpho Maja, ingestel is, is  opgehef ná besware van die SA Voerkraalvereniging dat daar nie behoorlik oor die nuwe maatreëls met die bedryf gekonsulteer is nie. Die RPO en sy regspan het  'n voorlegging aan die Landboudepartement voorberei vir die nuwe konsultasieproses wat voorlê. Dr  Maja  se strenger maatreëls strook met Suid-Afrika se wetsvoorskrifte en die riglyne van die Internasionale Organisasie vir Dieregesondheid (OIE).

Die OIE besoek die RSA weer in Desember om hulself te vergewis dat die  Bek- en klouseervrye status gehandhaaf word . Kommer bestaan dat met die verslapping van die Invoermaatreëls die RSA weer sy Bek- en Klouseervrye status kan verloor aangesien dit nie strook met die OIE se riglyne nie. Daar is groot kostes verbonde  aan die konsultasieproses . Die RPO wil produsente wat hul ondersteun, bedank vir hul vrywillige bydrae om die uitspraak van die Minister op 26 Augustus 2014 teë te staan. Dit is in belang van die hele bedryf dat strenger beheer weer ingestel word . Ander bedryfsorganisasies soos MPO en NWKV  asook Stamboek en Federasie van Lewende Hawe Registrasie is deel van die proses en gaan ook vir‘n bydrae genader word.


Rooivleisgroete,

Neels de Villiers