Beste rooivleisprodusente,

Die jaar is al behoorlik aan die gang . Dit is darem nog nie te laat om vir elkeen 'n voorspoedige nuwe jaar toe te wens nie! Mag vleispryse hoog bly en u geseën sal word met gunsige klimaatstoestande . Gee graag vir u die volgende inligting deur:


VLEISPRYSE
Die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid (BFAP) skets 'n gunstige prentjie vir die rooivleisbedryf in die volgende dekade. Rooivleispryse vir die produsent is tans 20% hoër as in die ooreenstemmende tyd verlede jaar.  Suid-Afrika is nou in 'n kuddeboufase en die huidige produsentepryse behoort vanjaar gehandhaaf te word. Die vraag na rooivleis  bly styg . In 2022 word verwag dat  25% meer beesvleis en 16% meer skaapvleis verbruik gaan word . Suid-Afrika sal dus meer rooivleis moet produseer. 'n Jaarlikse gemiddelde groei van 6,4% sal genoeg wees om inflasie te oortref en oor tien jaar 'n  verhoging in reële vleispryse in die hand te werk.


BESKIKBAARHEID VAN ENTSTOWWE
Die onbeskikbaarheid van entstowwe wat deur Onderstepoort vervaardig  word is vir die totale veebedryf onaanvaarbaar. Beloftes gemaak om  beskikbaarheid van entstowwe te bevestig  in September en November 2014 is nie nagekom nie. Die nuutste opdatering van vernaamste  beskikbare entstowwe uitgereik deur OBP op 12 Januarie 2015 is:

BLOUTONG
10 000 eenhede ( 1 miljoen dosisse ) bloutong C is Desember 2014 beskikbaar gestel VIR 15 MILJOEN SKAPE.  Bloutong A en B sal end Januarie 2015 beskikbaar wees.

PERDESIEKTE
5700 eenhede (68400 dosisse ) entstowwe is vanaf begin Desember 2014 beskikbaar gestel.  Nog 1500 (18 000 dosisse ) tans beskikbaar gestel.

DRIE DAE STYWESIEKTE
Word vervaardig en  verwag om end Januarie beskikbaar te wees. Vraag word gevra of OBP nog'n virus het om entstof te vervaardig.

BRUCELLA
4215  eenhede ( 84300 dosisse ) beskikbaar . HEELTEMAL TE MIN VIR 7 MILJOEN BEESTE . AS NET VERVANGINGSVERSE GEëNT WORD EN ALLE VERSE WORD GEENT SOOS VERONDERSTEL, IS BEHOEFTE ONGEVEER 1 MILJOEN DOSISSE.


SLENKDALKOORS
5000 eenhede beskikbaar. Die veebedryf het  nie meer die tyd om vir OBP te wag nie . Die bedryf het sy vertroue in die  eens magtige  vervaardiger  van entstowwe vir die hele Afrika  verloor. Die tyd is nou reg vir alternatiewe privaat maatskappye  om OBP se entstowwe te begin vervaardig voor die bom in dieregesondheid bars.


BESMETLIKE MISGEBOORTE
Die RPO wil graag in die Nuusbrief op 'n maandelikse basis produsente herinner om tydig te ent, maar dit is 'n sinnelose oefening  as nie entstof kan bekom nie bv. Brucella, wat nou vir somer verskalwers ge ent moet word. Slegs 17 % van verse word nog geent . Beskikbaarheid van entstowwe kan 'n rede  wees, maar daar is darem 'n alternatief in RB 51 as nie Stam 19 kan kry nie. BM is hoogs aansteeklik. Een besmette dier stel 10 tot die mag 18 bakteriee vry wat ander diere kan besmet. Enting  bied'n groot mate van beskerming.


BEK - EN - KLOUSEER 
Die Minister van Landbou , Bosbou en Visserye , Min Zenzeni Zokwana het op 13 Januarie 2015 'n persverklaring uitgereik nav die besoek van die OIE ( Internasionale Dieregesondheidsorganisasie ) teen die end van verlede jaar om ondersoek in te stel  of daar voldoende vordering gemaak is om bek en klouseer in Suid Afrika te beheer. Die OIE was tevrede wat impliseer dat die RSA sy bek- en - klouseer vrye status behou. Uitvoer van veeprodukte en teeldiere kan voortgaan wat 'n groot finansiele inspuiting vir die totale veebedryf beteken.


INVOERE VANAF BUURLANDE
Op 1 Mei 2014 is bestaande dieregesondheidsregulasies  verskerp op alle  vee wat van buurlande ingevoer word wat bedoel was vir voerkrale, abattoirs en teeldoeleindes. Al die bedryfsorganisasies  het dit verwelkom. Dit was ook 'n vereiste van die OIE om beweging van vee van buurlande beter te beheer vir moontlike verspreiding van oa bek - en - klouseer en ander siektes wat reeds in buurlande voorkom soos PPR (kleinveepes ) in NAMIBIE.

Die Voerkraal vereniging het egter beswaar gemaak teen die invoerregulasies. Hul argument was dat daar nie genoeg inklusiewe konsultasie met die voerkraal bedryf plaasgevind het nie. Dit is nie waar nie. Hul was die heel tyd deel van die proses en het vertragingstaktiek gebruik om die verskerpte regulasies nie ingestel te kry nie. Die Direkteur Generaal van Landbou  het op 26 Augustus 2014 egter die verskerpte  maatreels weer ter syde gestel met onmiddelike effek.

Wat ironies is , is dat vee wat van SA na buurlande uitgevoer word steeds aan streng regulasies moet voldoen, soortgelyk aan die regulasies wat SA van vee uit buurlande vereis het. Die RPO is ongelukkig oor die feit dat net een rolspeler, naamlik die Voerkraalvereniging, se insette in die gesprek met die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye geakkommodeer is, terwyl die res van die rolspelers in die bedryf geïgnoreer is. Met die herroeping van die ou invoermaatreëls word 'n klein minderheid bevoordeel en die res van die bedryf onder risiko geplaas.

Die RPO, tesame met ander bedryfsorganisasies het 'n regsopinie ingewin en 'n volledige dokument voorberei wat aan die Minister van Landbou oorhandig is  en eersdaags in die staatskoerant gepubliseer word vir kommentaar. Daar is groot regskoste aan verbonde. 'n Senior advokaat met sy regspan het die  volledige dokument voorberei. U volgehoue ondersteuning van die RPO deur u vrywillige bydraes word waardeer wat dit vir die RPO moontlik maak om u belange t.o.v onder andere hierdie saak te kan stel.

 

TEN SLOTTE
Indien daar enige inligting is wat u graag in die Nuusbrief wil sien,  is u welkom om met voorstelle te kom.

Rooivleis groete,
Neels de Villiers

VOORSITTER - VRYSTAAT RPO