2021


Important Facts About Foot & Mouth Disease And Related Information

Important Facts About Foot & Mouth Disease And Related InformationFoot and Mouth disease (FMD) is a controlled animal disease in terms of the Animal Diseases Act, 1984 (Act No. 35 of 1984). FMD is caused by a virus, which only affects cloven-hoofed animals e.g. cattle, sheep, goats and pigs and cloven-hoofed wildlife such as buffalo and antelope.

People do not get FMD. FMD causes fever, which is followed by the development of blisters chiefly in the mouth and feet. Therefore, animals may stop eating and become lame.

It spreads rapidly if not controlled and can be transmitted by contact with infected animals or their products as well as by people or equipment, including vehicles, tools, gloves, clothes and ropes that have been in contact with FMD infected animals.

Download PDF document with all relevant information.


Die RPO aanvaar, namens die produsente verantwoordelikheid vir die bestuur van die dieregesondheidstatus van die nasionale kudde en was onlangs by die volgende betrokke: Groot probleme heers tans op hierdie gebied hoofsaaklik agv 'n tekort in kapasiteit en die onvemoe aan die regering se kant om die nodige aanstellings te maak.

Vrystaat RPO is baie nou betrokke by die regering om die nodige regstellings te probeer maak.

 • Die RPO speel 'n belangrike rol gespeel in die bekamping van bek-en-klouseer uitbrekings.
 • Die RPO skakel namens produsente op 'n deurlopende basis met Onderstepoort Biologiese Produkte.
 • Die RPO het die Departement van Landbou versoek om 'n spesiale protokol te ontwikkel vir die hervestiging van buffels om die beweging van besmette buffels te beheer. Hierdie versoek is toegestaan.
 • Die RPO het verskeie vertoë aan die Minister van Landbou gerig rakende die instandhouding en opgradering van internasionale en veterinêre heinings. Ten spyte van ernstige tekortkomings het sekere probleme reeds aandag geniet. Beding met owerheid oor wetgewing, die RPO het insette gelewer met betrekking tot die finalisering van die Dieregesondheidswet.
 • Beding met die owerheid oor veeartsenykundige dienste, dus die staatsveearts-struktuur.
 • BSE, lewer insette om 'n internasionale stelsel in plek te kry om BSE (Malkooisiekte) te monitor en Suid-Afrika se status te verbeter.
 • Die RPO 'n ombutsman vir siviele eise rondom Snotsiekte daar te stel.
 • Nasionale vs. Provinsiale strukture
 • Vakante poste van staatsveeartse
 • Regstellende aksie
 • Rol van dieregesondheids tegnici
 • Rol van privaat veeatse
 • Ramp en risiko beheer
 • Bio- Sekuriteit Stelsels
 • Kode van beste praktyk