Die RPO poog voortdurend om die belange van kommersiële rooivleisprodusente binne die waardeketting van die rooivleisbedryf te beskerm en te bevorder. Die RPO wil ook as kollektiewe bedingingsorganisasie die ekonomiese welvaart van sy produsente verbeter. Die RPO fokus op belangrike bedryfstake soos:

 • Dieregesondheid;
 • Tariefbeskerming;
 • Invoermonitering;
 • Handelsooreenkomste;
 • Voorligting en opleiding;
 • Onderhandelings tov wetlike raamwerke;
 • Die bevordering van die ekonomiese posisie van produsente en stabiliteit in die bedryf;
 • Die bevordering van produsente se belange en sake by regerings- en nieregeringsinstansies;
 • Die vestiging en bevordering van ’n positiewe beeld van die bedryf en die produkte;
 • Predasiebestuur;
 • Die bekamping en voorkoming van veediefstal;
 • Die bedinging vir die verlaging van inset–en bemarkingskoste;
 • Inligting oor produksiestelsels;
 • Markinligting;
 • Navorsing.

Nasionale Diploma In Veeproduksie

Nasionale Diploma In Veeproduksie - Geen formele eksamens
- 50% tyd spandeer in praktiese sessies
- Toegangsvereiste is graad 12
- Lesings & prakties aangebied oor 12 studieweke, versprei oor 18 maande

KLIK HIER OM DOKUMENT TE BESIGTIG


Spitbraai is 'n tradisionele feesvier gunsteling. Hier is eenvoudige stappe vir die leek en die kokkedoor om suksesvol te spitbraai.