invoerregulasies vir lewendehawe Persverklaring: 16 Maart 2016
Vir onmiddelike vrystelling

“Die implementering van invoerregulasies vir lewendehawe vanaf die buurlande het nou noodsaaklik geword,” sê dr Pieter Vervoort, Voorsitter van die Nasionale Dieregesondheidsforum. “Die implementering sloer nou al te lank en vir almal se onthalwe moet dit nou gefinaliseer word”.

Beef Futures MarkNavraag wat ons ontvang het rakende die verhandeling in die Beef Futures Mark, het betrekking.

Vir die huidige is daar nog nie 'n "link"na die bees mark onder die afdeling van kommoditeite nie.

U kan tans ingaan op die JSE se webruimte by www.jse.co.za. U sal op die intreebladsy 'n blokkie sien wat lees "Beef is Back". U kan op die blokkie gaan klik, andersins sal u op die regterkant van die intreebladsy drie afdelings sien, naamlik Related products (wat die kommoditeite lys - beef is nog nie opgelaai nie), Related documents (wat al die doc's bevat vir die bees mark) en onder dit Useful links. Indien u op die link gaan klik van Daily market-to-market report sal dit 'n na 'n volgende skerm toe gaan - u kan net gaan klik op die Xcell doc en dan sal die daaglikse verhandelingspryse van al die kommoditeite opgemaak word.

Die direkte skakel na die beesmark sal mettertyd opgelaai word by Related products.

Read Meat Causes CancerThe International Agency for Research on Cancer (IARC) published their evaluation of red and processed meat on October 26, 2015 in the British Medical journal The Lancet Oncology. It states that "Red meat contains high biological value proteins and important micronutrients such as B vitamins, iron (both free iron and haem iron), and zinc."

Kliek hier om meer te lees hieroor.

presisieveeboerderyPresisieboerdery in die saaibedryf is lank reeds nie meer ’n nuwe begrip nie - dit is eenvoudig staande praktyk ter wille van oorlewing.

In die Veebedryf het dit ook nou ’n bepalende faktor geword en word algemeen aanvaar dat veeboere wat nie daadwerklike pogings gaan aanwend om hulself in hierdie verband te skool en in te rig nie, dit eersdaags moeilik gaan vind om te oorleef.

Futures Mark Vir BeesvleisRooivleis, spesifiek beesvleis, gaan binnekort future kontrakte soos ander kommoditeite op die JSE verhandel , beter bekend as Safex.

Sien ook lêer, 'JSE Market Notice'.

Hier is 'n kort verduideliking wat dit behels :

  • Verhandelingsopsies is beeskontrakte van 1000kg A-graad met 'n afgeleide speenkalf prys ,
  • U kan uself verskans met toekomstige vleispryse ,
  • Die mark is op soek na genoeg likiwiditeit en om dit so hoog as moontlik te hou moet daar genoeg deelnemers die markplek betree ,
  • Die Abattoir vereniging sal die gemiddelde karkasprys deurgee terwyl die speenkalf prys uit Vryburg sal kom of afgelei word vanaf die A graad prys ,
  • Die Universiteit van die Vrystaat het navorsing gaan doen hoe werk sulke markte in die VSA onderleiding van Dr. Dirk Strydom ,
  • Aanbevelings is gesamentlik met die RPO gemaak aan die Safex span.
  • Daar is geen vervoerdifferensiaal op Beesvleis nie.

Die Waarde Van Geregistreerde Rasegte Bulle1.         Tydens enige gesprek oor vleisbeesboerdery, stoet sowel as kommersieel, is die eerste onwillekeurige gedagte : ras


2.         Wat is 'n plaasdier ras?
2.1       Die Diereverbeteringswet definieer ras, as volg:
"ras"is 'n populasie van diere wat 'n nageslag voortbring wat oor 'n hoë graad van genetiese stabiliteit beskik soos blyk uit identifiseerbare eenvormigheid in rasstandaarde en -prestasie.

Kongres 2015HOE BELANGRIK IS DIE WAARDEKETTING VIR JOU?

'Herstel vertoue in rooivleis-ketting'

Die rolspelers in die waardeketting van die rooivleisbedryf is interafhanklik van mekaar ter bevordering van die bedryf en vir ekonomiese oorlewing. Die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het in Bloemfontein 'n beroep gedoen dat die onderskeie bedryfslede 'n pad van vertroue en goeie kommunikasie stap soos wat van 'n ware waardeketting verlang word.

Verskeie rolspelers het die provinsiale RPO-kongres in die stad bygewoon, met uitsluiting van kleinhandelverteenwoordiging, wat nie beskikbaar was nie.